درس اول زبان روسی – الفبای زبان روسی

آموزش زبان روسی با ولنتینا

در این آموزش شما با مدرس روسی خود آشنا میشوید که ولنتینا نام دارد .
ولنتینا با سلام کردن به زبان روسی ٫ نحوه سلام کردن را آموزش میدهد.که یک مدل آن فرم غیر رسمی سلام کردن است مثلا نحوه سلام کردن به روسی به دوستان و دیگری سلام کردن به روسی به افرادی که برای اولین بار دیدیم.
ولنتیا که میتونی ول هم صداش کنی – آشنایی الفبای زبان روسی را آموزش میده .
بیشتر صوت های زبان روسی شبیه زبان فارسی است .
آموزش زبان روسی با ولنتینا
ولنتینا تمام الفبای زبان روسی را مینویسه و تلفظ آن را به شما آموزش میده .

آموزش زبان روسی

آموزش زبان روسی با بامبو

آموزش زبان روسی در سفارت روسیه

آموزش زبان روسی نصرت درس اول

آموزش زبان روسیه

آموزش زبان روسی در تلگرام

آموزش زبان روسی نصرت

آموزش زبان روسی pdf

آموزش زبان روسی به فارسی صوتی

آموزش زبان روسی رادیو صدای روسیه

آموزش زبان روسی به روش نصرت

Questions