تمرین درس ۲۸ زبان روسی

موارد استفاده از پادژ حرف اضافه سلام زبان آموزان عزیز در پرانتز کلمات در پادژ فاعلی نوشته شده، در شکل درست کلمات را بنویسید یادتون نره که جمله با حرف بزرگ شروع میشه

Simple Present Exercises تمرین حال ساده در انگلیسی ۱

آزمون زبان انگلیسی شما میتوانید با آزمون زبان انگلیسی دانش خود را به چالش بکشید. تست زبان انگلیسی کمک میکند تا با مفهوم این درس کاملا آشنا شوید و مشکلات خود را ببینید. این تست برای حال ساده در انگلیسی طراحی شده است. از زمان حال ساده (simple present) در زبان انگلیسی برای نشان دادن […]