تمرین درس ۲۸ زبان روسی

موارد استفاده از پادژ حرف اضافه سلام زبان آموزان عزیز در پرانتز کلمات در پادژ فاعلی نوشته شده، در شکل درست کلمات را بنویسید یادتون نره که جمله با حرف بزرگ شروع میشه