تمرین درس ۳۲ زبان روسی

تمرین درس 32 زبان روسی

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید

R32

در بعضی از جملات کلمات در پرانتزرا بصورت صحیح بنویسید و بعضی دیگرهم گزینه درست را اتنخاب کنید
1.
Ваня любит (Лена), а Лена любит (Игорь). Но Игорь любит (Таня). Не повезло! شانس نیاوردند!
2.
В (это кафе) я обычно заказываю (пицца). در این کافه من معمولا پیتزا سفارش میدهم.
3.
Попробуй это
این بستنی (بدری شیریخ) را امتحان کن
4.
Я всегда поддерживаю
من همیشه از دوست پشتیبانی می کنم.
5.
Этот (фильм) сейчас показывают в (кинотеатр). این فیلم را الان درسینما ها نشان میدهند.
6.
Нужно хвалить
, когда он ведёт себя хорошо. باید کودک را تشویق کرد وقتی رفتار خوبی دارد.
7.
Я снимаю (квартира) в (Петербург). من در پترسبورگ آپارتمان اجاره میکنم
8.
Дай мне
دستت را بهم بده
9.
В (машина) папа всегда слушает (радио). در ماشین بابا همیشه به رادیو گوش میدهد
10.
Нужно быстрее принять
باید سریعتر تصمیم را گرفت.

Comments

  • منیژه
    Reply

    مرسی دقیقا آنطورکه قابل درک برای فارسی زبانان است ؛ زبان روسی را تدریس می کنید . امیدوارم دستور زبان روسی را تا پایان ادامه دهید . ممنونم.